http://minipivare.rs/wp-content/uploads/2014/10/masinerija.png

Sistemi pivara su često prilagođeni vrsti i veličini pivarskih operacija. Moguća su mala odstupanja od crteža prikazanog ovde.